GTH5内崁式螺杆滑台

TOYO滑台|TOYO模组|TOYO电缸|TOYO|东佑达|电动滑台|线性模组|伺服滑台|单轴手臂|螺杆滑台|高刚性滑台|內崁式滑台|电动缸|皮带滑台|无尘滑台|直角机械手|龙门滑台|正反牙滑台|双滑座滑台|超长行程滑台|反向同动滑台|直线电机|直驱电机|力矩电机|DD马达|线性马达|磁悬浮|音圈电机

  • 产品系列: GTH5
  • 传动方式: 滚珠丝杠
  • 最大行程: 800mm
  • 最高速度: 1000mm/s
  • 最大负载: 30kg
  • 重复精度: ±0.005mm
  • 本体宽度: 54mm
  • 导轨类型: 内嵌式轨道
  • 马达功率: 100W
'); })();